Home NO

Rita Ubel

Psykoterapeut

Jeg bor i Almeria og arbeider i privat praksis i Huercal de Almeria, i online format og samarbeider også med institusjoner.

Psykoterapi gjennom samtale og kunst

Om meg

Som psykoterapeut er jeg opptatt av at du får mer innsikt i og forståelse for de vansker eller indre konflikter du opplever.

Min bakgrunn er fra arbeide med forskjellige mennesker, med ulike livserfaringer, både ungdom og voksne. Jeg legger vekt på å skape et terapeutisk rom preget av personlig respekt og empati, som gjør det mulig å tenke og utforske vanskelige tanker og følelser i trygge rammer. Jeg er åpen for å anvende ulike måter å arbeide med den enkeltes opplevelser og erfaringer, og anvender både samtale og kunstneriske uttrykksformer som bærere av menneskelig erfaring.

Du kan lese mer om min erfaring og kvalifikasjoner ved å gå til delen Om meg og Hvordan jobber jeg.

Jeg har min praksis i Almeria, Spania, og du kan ha terapi timer med meg uavhengig av hvor du befinner deg, via nett terapi.

Språk: Jeg er født og oppvokst, har studert og arbeidet i Norge. Etter flere år i Tyskland, studier og arbeide i Spania, tilbyr jeg terapi på engelsk, spansk, tysk og norsk.

Bakgrunn og erfaring

I tillegg til å være en erfaren og kvalifisert Gestalt psykoterapeut, har jeg en mastergrad i kunstterapi.

Jeg er medlem av European Association for Gestalt Therapy (EAGT) og European Federation of Art Therapy (EFAT) og arbeider i henhold til deres etiske retningslinjer. I tillegg til å være terapeut i privat praksis har jeg mange års erfaring fra arbeide med voksne og unge, som pedagogisk psykologisk rådgive og i sosialpedagogiske prosjekt for ungdom.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i kunstterapi, Universidad de Murcia, Murcia
 • Fire års utdanning i gestaltterapi, Norsk Gestalt Institutt Høyskole, Oslo
 • Cand.paed. med spesialisering i pedagogisk psykologisk rådgivning, Universitetet i Oslo
 • Cand.mag. med faget pedagogikk, psykologi og sosialantropologi, Universitetet i Oslo
 • Fullt individuelt medlem av European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
 • Fullt individuelt medlem av European Federation of Art Therapy (EFAT)
 • Innehaver av The European Certificate of Gestalt Psychotherapy

Hvordan jobber jeg?

Utgangspunktet mitt er at psykoterapi er en vei til å bli kjent med seg selv, en personlig og unik prosess. Jeg tror at alle mennesker har en iboende evne til å være kreative og et medfødt ønske om å finne måter å uttrykke seg på. Min bakgrunn er fra arbeide med forskjellige mennesker med ulike livserfaringer. Jeg legger vekt på å skape et terapeutisk rom som er preget av personlig respekt og empati, og som gjør det mulig å tenke og utforske vonde tanker og følelser. Jeg er åpen for flere forskjellige måter å arbeide på, noen ganger kan det være vanskelig å finne ord for det en opplever, derfor anvender jeg både samtale og kunstneriske uttrykksformer som bærere av menneskelig erfaring i terapi.

Min tilnærming er basert på psykodynamisk, humanistisk og eksistensiell psykologi.

Terapitimene er ukentlig til avtalt tid og varer i en time. Du kan få samtale med meg via skjerm møte på nett eller komme til timer i min praksis.

Vil du vite mer om terapi formidlet via internett kan du lese om det under Terapi på nett.

Terapi på nett

Internett har blitt en naturlig del av vårt dagligliv og gjør konsultasjon og terapi mulig fra hvor som helst i verden. Alt du trenger er en internettforbindelse eller en telefon.

Psykoterapi formidlet via internett er et alternativ til den tradisjonelle «ansikt til ansikt» terapi. Terapi via internett er en mulighet for den som bor der det ikke er noen psykoterapeut tilgjengelig, eller den som søker en terapeut som snakker ens morsmål. For den som av ulike årsaker ikke kan komme til terapeutens praksis eller for personer som reiser ofte, er det mulig å komme i gang med og opprettholde psykoterapi formidlet via internett.

Før du starter terapi formidlet via internett, vil jeg ha en innledende samtale med deg, for å finne ut om dette alternativet er hensiktsmessig, med tanke på dine individuelle behov, din individuelle situasjon og rammene for det psykoterapeutiske arbeidet.

Hva skjer videre?

Du kan ta kontakt med meg via e-post eller telefon og få mer informasjon, eller hvis du har spørsmål.
Du kan også ta kontakt ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor og jeg vil svare deg så snart jeg kan.

Videre kan vi finne tid for et innledende møte.

Telefon: +34 611 588 044
E-post: rita@ritaubel.com

Innledende møte

Vanligvis vil et første, innledende møte, finne sted etter avtale. Under dette møtet har du mulighet til å snakke om dine tanker omkring terapi, de konflikter og vanskeligheter du strever med og hva du ønsker å få ut av å gå i terapi.

I dette møtet kan vi også avklare om du søker et kortere eller lengre terapiforløp, og snakke om tema som motivasjon og forpliktelse knyttet til psykoterapi, for å skape en ryddig og trygg ramme rundt terapien.

Dette møtet er også en sjanse for deg å møte meg og finne ut om du vil føle deg komfortabel med meg som din terapeut.

Psykoterapi

 • Psykoterapi handler om å gi rom for at følelser og tanker kan komme til uttrykk.
 • Den er rettet mot å bidra til selvrealisering og menneskelig vekst, oppmuntre til kreativitet og refleksjon.
 • Psykoterapi er en prosess som hjelper mennesker til å forstå og løse problemer ved å øke bevisstheten om deres indre verden og dens innflytelse på livet.
 • Psykoterapi skaper rom for velvære og personlig endring.

Rådgivning

Det er en forskjell mellom psykoterapi og psykologisk rådgivning eller konsultasjon, selv om grensen kan være flytende. Psykologisk rådgivning refererer generelt til konsultasjon gjennom et begrenset antall møter, i form av samtaler knyttet til akutte krisesituasjoner eller konkrete problemer som oppstår med personlig og familiemessig ubehag. De terapeutiske målene bestemmes derfor av de mer eller mindre umiddelbare behovene til den eller de som ber om hjelp.

Varigheten av behandlingen er kortere enn ved psykoterapi og vil være sentrert om den konflikt eller problem som introduseres i de første møtene.

Rådgivning kan være et godt alternativ når:

 • Du har spesifikke problemer eller kortsiktige problemer du ønsker å ta opp.
 • Du ønsker å lære mestringsstrategier for å håndtere stress eller forbedre relasjoner.
 • Du trenger hjelp til å takle livsoverganger og forandringer, som for eksempel skilsmisse eller sorg.
 • Sorg og tap, eller separasjon fra noen en er glad i.

Psykoterapi, for hvem?

Psykoterapi kan være nyttig for den som ønsker å utvikle flere personlige ressurser til å mestre hverdagen. Psykoterapi kan hjelpe mennesker i en rekke situasjoner, for eksempel kan det være til hjelp for den som som opplever:

Problemer i forhold til sine omgivelser: sjenanse, usikkerhet, isolasjon, problemer på

 • arbeidsplassen …
 • Konflikter i nære relasjoner, par konflikter, mangel på kommunikasjon i familiegruppen …
 • Følelsesmessige problemer: Frykt, fobi, angst, depresjon, aggressivitet, stress …
 • Avhengighet: Narkotika, alkohol, pengespill …
 • Sorg og tap, eller separasjon fra noen en er glad i …
 • Problemer i forhold til sine omgivelser: sjenanse, usikkerhet, isolasjon, problemer på arbeidsplassen …

Kunstterapi

I kunstterapi brukes kunst som verktøy og uttrykksmiddel. Kvalifiserte kunstterapeuter er utdannet til å legge til rette for opplevelser som fører til meningsfull kunstskaping. Psykoterapi gjennom kunst er en spesifikk arbeidsmåte som bruker prosessen med å skape gjennom kunstnerisk språk for å ledsage og legge til rette for psykologiske terapeutiske prosesser, fremme trivsel og velvære.

Kunstterapi kan være en god måte å bli bedre kjent med seg selv på, ved å ta i bruk egen kreativitet gjennom å skape. Denne kreative veien til å bli kjent med seg selv bidrar til at den enkelte kan bli klar over og bearbeide indre konflikter. For den som synes det er vanskelig å formulere problemene sine i ord, tilbyr kunstterapi et universelt språk for å forstå og uttrykke hva som skjer. Gjennom å utforske det du skaper kan det oppstå sterke følelser og ny innsikt utvikles. Kunstterapeutisk arbeid har vist seg å ha en positiv effekt i relatert til behandling av lidelser som for eksempel angst, stress, avhengighet, spenning og depresjon.

Du behøver ikke å ha spesielle kunstneriske ferdigheter eller erfaring, ettersom kunstterapi utgår i fra våre naturlige evner til å bruke kreativitet og kunst medier til å gi uttrykk for og identifisere følelser og minner, som kanskje ikke er like lett tilgjengelig med ord.

Gestaltterapeutisk arbeid

En grunnleggende ide i Gestalt tenkning er at vi som mennesker kan leve et langt mer mangesidig og rikere liv enn de fleste av oss har blitt vandt til å gjøre i det daglige. I Gestaltterapi bruker vi potensialet som ligger i øyeblikket til å justere ideer og atferdsmønstre som stammer fra fortiden. En oppdager de vante handlingene og reaksjonene, som opprettholdes av gammel vane, ofte er de ikke lenger er hensiktsmessige, men bidrar til å opprettholde noe vi egentlig har behov for å forandre. Ved å bli bevisst og lære å ha awareness på hvordan vi selv bidrar til vår nåværende situasjon, forhold og problemer, kan vi oppleve frihet til å velge og blir i stand til å endre oss.

I tider med personlige vanskeligheter tilbyr Gestaltterapi et trygt rom for å utforske vanskelige følelser, å bli bevisst på og forstå de underliggende mønstrene i personlige forhold og å begynne å gjøre praktiske endringer.

Ta kontakt med meg

Du kan gjerne ringe meg eller sende meg en e-post hvis du har spørsmål om konsultasjon, samtaleterapi, kunstterapi eller gestaltterapi. Du er også velkommen til å ta kontakt hvis du er interessert i å begynne i terapi og har lyst til å vite mer om hvordan jeg arbeider.

Telefon: +34 611 588 045
E-mail: rita@ritaubel.com